6.3.1 Podíl bezpečně čištěných odpadních vod z domácností a průmyslu