6.3.2 Podíl útvarů povrchových a podzemních vod, které mají dobrou kvalitu vody