6.4.2 Míra zátěže vodních zdrojů: odběry sladkých vod jako podíl z dostupných sladkovodních zdrojů