6.5.2 Podíl mezinárodní plochy povodí na území ČR s probíhající vodohospodářskou spoluprací