6.a.1 Částka oficiální rozvojové pomoci pro vodu, sanitární a hygienická opatření, která je součástí plánu výdajů koordinovaných státní správou