6.b.1 Podíl místních správních jednotek, které mají zřízené a provozované politiky a postupy pro účast místních společenství na správě vody a hygienických opatření