6.5.1 Stupeň, jakým je realizována integrovaná správa vodních zdrojů (0-100)