1.2.1 Podíl obyvatelstva, které žije pod národní hranicí chudoby, podle pohlaví a věku