2.2.1 Rozšíření zpomalení růstu (výška pro věk <-2 standardní odchylky od mediánu Standardů pro vzrůst dětí WHO (WHO Child Growth Standards) u dětí do 5 let věku