10.2.1 Podíl lidí, kteří žijí z příjmu nižšího než 50 % mediánu mezd, podle pohlaví, věku a podle osob se zdravotním postižením