10.3.1 Podíl obyvatelstva, které udává, že se v předešlých 12 měsících cítilo osobně diskriminováno nebo obtěžováno na základě diskriminace zakázané zákonem o lidských právech