10.5.1 Ukazatele dobrého finančního stavu (Financial Soundness Indicators – FSIs)