10.7.4 Podíl obyvatel, kteří jsou uprchlíky, podle země původu