10.a.1 Podíl národních tarifů uplatněných na dovozy z nejméně rozvinutých zemí a rozvojových zemí, které mají nulový tarif