10.c.1 Náklady na platby jako podíl z poukázané částky