11.6.1 Podíl tuhého komunálního odpadu, který je pravidelně svážen a odpovídajícím způsobem odstraňován na celkové produkci tuhého komunálního odpadu, podle měst