11.2.1 Podíl obyvatelstva, které má snadný přístup k veřejné dopravě podle pohlaví, věku a osob se zdravotním postižením