11.4.1 Celkové výdaje na obyvatele, které byly vynaloženy na záchranu, ochranu a zachování veškerého kulturního a přírodního dědictví podle zdroje financování (veřejné, soukromé), typu dědictví (kulturní, přírodní) a úrovně správy (národní, regionální a místní/obecní)