11.5.1 Počet úmrtí, pohřešovaných a přímo zasažených osob připisovaných živelním pohromám a technickým haváriím na 100 000 obyvatel