11.5.2 Přímé hospodářské ztráty související s celosvětovým HDP, škody na kritické infrastruktuře a počet přerušení základních služeb, které jsou připisovány živelním pohromám a technickým haváriím