11.6.2 Střední roční úroveň suspendovaných částic (např. PM2.5 a PM10) ve městech (vážená podle obyvatelstva)