11.7.1 Průměrný podíl zastavěných oblastí měst, které představují otevřený prostor pro využití veškerou veřejností podle pohlaví, věku a osob se zdravotním postižením