11.a.1 Počet zemí, které mají národní městské politiky nebo oblastní plány rozvoje, které a) reagují na populační dynamiku; b) zajišťují vyvážený územní rozvoj; a (c) zvětšují místní fiskální prostor