11.b.2 Podíl místních orgánů státní správy, které přijímají a realizují strategie omezování rizik pohrom a havárií v souladu s národními strategiemi omezování rizik živelních pohrom a havárií