12.2.2 Domácí materiálová spotřeba, domácí materiálová spotřeba na obyvatele a materiálová náročnost