12.4.1 Počet stran mezinárodních multilaterálních dohod o životním prostředí o nebezpečných odpadech a ostatních chemických látkách, které splňují své závazky a povinnosti při předávání informací tak, jak to každá z příslušných dohod vyžaduje