12.1.1 Počet zemí, které mají národní akční plány udržitelné spotřeby a výroby (sustainable consumption and production = SCP) nebo mají udržitelnou spotřebu a výrobu začleněnu jako jeden z cílů v národních politikách