12.3.1 a) Ukazatel ztrát potravin a b) ukazatel plýtvání potravinami