12.4.2 a) Nebezpečný odpad vyprodukovaný na obyvatele; a b) podíl zpracovaného nebezpečného odpadu podle druhu zpracování