12.7.1 Stupeň realizace udržitelných politik veřejného zásobování a akčního plánu