12.8.1 Do jaké míry jsou (i) vzdělávání v oblasti globálního občanství a (ii) vzdělávání pro udržitelný rozvoj začleněny do (a) národních vzdělávacích politik; b) kurikula; c) vzdělávání učitelů; a (d) hodnocení studentů