12.a.1 Instalovaná kapacita výroby energie z obnovitelných zdrojů v rozvojových zemích (ve wattech na obyvatele)