12.c.1 Výše dotací na fosilní paliva (výroba a spotřeba) na jednotku HDP