13.1.1 Počet zemí, které přijímají a realizují národní strategie omezování rizik živelních pohrom a technických havárií v souladu s dokumentem Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030