13.1.3 Podíl místních orgánů státní správy, které přijímají a realizují strategie omezování živelních rizik pohrom a technických havárií v souladu s národními strategiemi omezování rizik živelních pohrom a technických havárií