13.2.1 Počet zemí s národně stanovenými příspěvky, dlouhodobými strategiemi, národními adaptačními plány a adaptační komunikací, jak byly hlášeny sekretariátu Rámcové úmluvy OSN o změně klimatu