13.a.1 Částky poskytované a mobilizované v amerických dolarech ročně ve vztahu k pokračujícímu stávajícímu cíli kolektivní mobilizace závazku 100 miliard USD do roku 2025