13.b.1 Počet nejméně rozvinutých zemí a malých ostrovních rozvojových států s národně určenými příspěvky, dlouhodobými strategiemi, národními adaptačními plány a adaptační komunikací, jak byly hlášeny sekretariátu Rámcové úmluvy OSN o změně klimatu