14.1.1 (a) Index eutrofikace pobřežních vod; a (b) hustota plovoucích plastových odpadů