14.3.1 Průměrná kyselost moře (pH) měřená na odsouhlaseném souboru reprezentativních měřících stanic