14.4.1 Podíl zásob ryb, které se pohybují v rámci biologicky udržitelného stavu