14.5.1 Pokrytí chráněných oblastí ve vztahu k mořským oblastem