14.c.1 Počet zemí, které činí pokrok při ratifikaci, přijímání a realizaci zákonných, politických a institucionálních rámců nástrojů pro oceány, které zavádějí mezinárodní právo tak, jak je uvedeno v Úmluvě OSN o zákonu o mořích (United Nation Convention on the Law of the Sea) pro ochranu a udržitelné využívání oceánů a jejich zdrojů