SDG 15 – Chránit, obnovovat a podporovat udržitelné využívání suchozemských ekosystémů, udržitelně hospodařit s lesy, potírat rozširování pouští, zastavit a následně zvrátit degradaci půdy a zastavit ztrátu biologické rozmanitosti

Nedostupný

Nedostupný

Nedostupný

Nerelevantní

Nehodnocený

Nerelevantní