15.6.1 Počet zemí, které přijaly legislativní, správní a politické rámce, aby zajistily spravedlivé a nepředpojaté sdílení výhod plynoucích z využívání genetických zdrojů