15.1.2 Podíl významných lokalit pro suchozemskou a sladkovodní biologickou rozmanitost (biodiversitu), které se nacházejí v chráněných oblastech podle druhu ekosystému