15.3.1 Podíl plochy degradované půdy z celkové plochy