15.9.1 (a) Počet zemí které stanovily národní cíle v souladu s, nebo podobné Cíli 2 pro biologickou rozmanitost z Aichi ze Strategického plánu pro biologickou rozmanitost 2011-2020 (Aichi Biodiversity Target 2 of the Strategic Plan for Biodiversity 2011-2020) ve své národní strategii a akčních plánech v oblasti biologické rozmanitosti a pokroku dosaženém při plnění těchto cílů; a (b) integrace biologické rozmanitosti do národních účetních a vykazovacích systémů definovaných jako implementace Systému Environmentálně-Ekonomického Účetnictví