SDG 16 – Podporovat mírové a inkluzivní společnosti pro udržitelný rozvoj, zajistit všem přístup ke spravedlnosti a vytvořit efektivní, odpovědné a inkluzivní instituce na všech úrovních

Nehodnocený
Nedostupný

Nedostupný
Nedostupný

Nedostupný
Nehodnocený

Nehodnocený
Nedostupný

Nedostupný
Nedostupný

Nedostupný
Nehodnocený

Nedostupný
Nehodnocený

Nerelevantní

Nedostupný

Nehodnocený