17.18.2 Počet zemí, které mají národní statistickou legislativu, jež je v souladu s Hlavními zásadami oficiální statistiky (Fundamental Principles of Official Statistics)